• Angličtina

Záruka

Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou.

Reklamace

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení případně předložit záruční list. V případě uznání oprávněnosti reklamace bude zboží vyměněno za stejné , či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.
Reklamace vady se uplatňuje vždy na adrese provozovatele: Holubice č.296, 683 51 Holubice, okres Vyškov (dále jen adresa provozovatele). Pokud se zákazník rozhodne reklamované zboží na adresu provozovatele zaslat, musí zásilku vhodně a dostatečně zabalit, aby nedošlo k poškození zboží. Reklamovaná zásilka nebude odebratá provozovatelem jako balík na dobírku.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodů

Zboží může zákazník vrátit bez udání důvodu do 14 dnů s nárokem na vrácení peněz. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení, včetně veškerého příslušenství a dokumentace a odesláno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi.
Po doručení na adresu provozovateli bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, nebo jinak dle dohody, nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Reklamace poškozené zásilky způsobené přepravcem

Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo doručovateli a sepište zápis o škodě. Zásilku nepřebírejte. Zásilka nám bude ihned navrácena a zaslána nově. Skryté vady je možné ohlásit do tří dnů od převzetí zásilky a zažádat o sepsáni zápisu o škodě. Pokud tak kupující neučiní v této době, nelze uznat nárok na reklamaci zásilky. Poškozenou zásilku nikam neposílejte, nevyhazujte přepravní obal ani výplň. Je vhodné udělat fotodokumentaci, nafotit poškozený obal, nebo zboží kvůli důkazu. Uschovejte si doklady. Poškozenou zásilku si po nahlášení vyzvedne přepravce. V případě poškození je kupující povinen informovat prodávájicího.

Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Při reklamaci prosíme vždy uvádějte číslo objednávky.

Reklamace se uplatňují prostřednictvím emailu: eshopdobrehouby@seznam.cz
Formulář pro uplatnění reklamace si stáhněte  zde